Pages

Tuesday, November 23, 2010

အထီးက်န္ငါတစ္ေယာက္တည္း
ေမြးတံုးကလဲ
ငါတစ္ေယာက္တည္း
သိတတ္တည္းက
ငါတစ္ေယာက္တည္း
စိတ္ညစ္ေတာ့လဲ
ငါတစ္ေယာက္တည္း
ဝမ္းနည္းေတာ့လဲ
ငါတစ္ေယာက္တည္း
လြမ္းရေတာ့လဲ
ငါတစ္ေယာက္တည္း
ိိိိငိုေၾကြးေတာ့လဲ
ငါတစ္ေယာက္တည္း
ေဝးခဲ့ေတာ့လဲ
ငါတစ္ေယာက္တည္း
ေဆြးခဲ့ေတာ့လဲ
ငါတစ္ေယာက္တည္း
ဘဝဇာတ္ခံု
အဖံုဖံုမွာ
ငါတစ္ေယာက္တည္း
ငါဟာအၿမဲ
ငါတစ္ေယာက္တည္း။
................
...............
................

No comments: