Pages

Tuesday, December 7, 2010

တိုင္ပတ္ေနေသာအေတြးစမ်ား


ငါက ဘာမွမဟုတ္ဘူး

ဘာမွမဟုတ္တာကလဲ

ငါမဟုတ္ဘူး......

ဒါဆို

ငါက ဘာလဲ.....


ဘာလဲကေရာ ငါလား

ငါ မသိဘူး......

မသိဘူးက ငါဆို

ငါက မသိဘူးေပါ့

ဒါေၾကာင့္ပဲေနမွာ

မုန့္လံုးကို စကၠဴကပ္တာလား

စကၠဴကို မုန္ ့လံုးကကပ္တာလားဆိုတာကို

ငါမသိတာ

စကၠဴကမုန္ ့လံုးကိုကပ္ခဲ့ရင္ေရာ

မုန္ ့လံုးကစကၠဴကို ကပ္ခဲ့ရင္ေရာ

ငါသိမွာလား..........

ေသခ်ာတာတခုကေတာ့

အေတြးစေတြ တိုင္ပတ္ေနတာပဲ။

No comments: